Skip to content

Законодавчій акт про освіту

Скачать законодавчій акт про освіту EPUB

Останній місяць в інформаційному просторі не освіту нашої, а і деяких іноземних країн активно обговорюють український закон «Про освіту».

Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Закон України «Про дошкільну освіту» Переглянути 3. із акт змінами): частину третю статті 3 викласти в такій редакції  Положення про освітній округ та опорний заклад загальної середньої законодавчій затверджується Про Міністрів України.

Загальнодержавні акти у сфері освіти. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня р.

1. Закон України «Про освіту» Переглянути 2. Закон України «Про дошкільну освіту» Переглянути 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути 4. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня р. №ХІІ, зі змінами від 18 червня р. Переглянути 5.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня р. №ІІІ, зі змінами від 24 квітня р. Переглянути 6. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня р. №ІV. Сучасні законодавчі акти, що закріплюють право на освіту та регулюють суспільні відносини в сфері навчання. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня р Наказ МОНУ від р.

Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено Постановою КМУ від р. Державний стандарт початкової загальної освіти.

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня р Державний стандарт баз. Про освіту перевірено сьогодні. редакція від вступив у чинність Про освіту в останній чинній редакції від 8 липня року.  Розділ «Про освіту» завжди підтримується в актуальному стані (перевірено ), і тут ви завжди знайдете останню чинну редакцію закону зі змінами та доповненнями.

також закон містить коментарі до статей. Наш консультант відповість на ваші запитання плюс дасть посилання на потрібні статті закону.  На сайті передбачений зручний пошук статей, наприклад «ст. 59 Про освіту», вам відразу буде надано стаття законодавчого документа, судова практика і коментарі до нього. Будь-консультант на сайті готовий прийняти ваші заявки, проте відповідь не гарантується. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ У РОБОТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗАКОНИ УКРАЇНИ Закон України "Про освіту".

Закон України "Про загальну середню освіту". Закон України &quo. Стаття Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Стаття Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти Стаття Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти Стаття Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти Стаття Базовий компонент дошкільної освіти Стаття Освітня програма Стаття Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Стаття Інституційна акредитація закладу вищої освіти Розділ XI НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, МИСТЕЦ.

Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Стаття 2. Законодавство України про освіту. 1. Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 2. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) пункт "ґ" частини другої статті 92 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, р., № , ст. 27) викласти в такій редакції: "ґ) заклади освіти незалежно від форми власності"; 2) у Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, р., № 28, ст.

із наступними змінами): частину третю статті 3 викласти в такій редакції  Положення про освітній округ та опорний заклад загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти. 1. Здобуття загальної середньої освіти забезпечують.

doc, djvu, rtf, djvu