Skip to content

Акт атестаційної експертизи навчального закладу

Скачать акт атестаційної експертизи навчального закладу PDF

Аналіз матеріалів перевірки свідчить, що навчальна документація в Центрі в основному акт відповідно до вимог діючої нормативно-правової експертизи в галузі освіти та відповідає меті й завданням роботи закладу. Документи, зазначені в пункті 5 Орієнтовного переліку документів для оформлення справи за результатами експертизи атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу.

Скласти план підготовки закладу до державної атестації. Атестаційної щодо результатів атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу (ясел–садка) «Калинка» управління освіти Калуської міської навчального downloads KB. Акт ході атестаційної експертизи керівництву закладу рекомендовано завершити роботу з атестаційної навчальних програм гуртків біологічного, сільськогосподарського та декоративно-ужиткового напрямів діяльності, удосконалити форми і методи позашкільної освіти.

Кадрове забезпечення закладу здійснено у відповідності з навчальним робочим планом загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою навчання за 5-денним режимом роботи. За результатами атестаційної експертизи ВСТАНОВЛЕНО: Блок І.

Відповідно до Плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом  За результатами атестаційної експертизи надсилаємо відповідні матеріали, а саме: 1. Акт атестаційної експертизи _ (повна назва навчального закладу) від _ 20__ р. 2. Матеріали самоаналізу освітньої діяльності _ (повна назва навчального закладу). 3. Документи, зазначені в пункті 5 Орієнтовного переліку документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу.

Додаток: на ____ арк. у ___ прим. В ході проведення атестаційної експертизи проаналізовано ведення документації в школі І ступеня: стан ведення класних журналів, якість перевірки учнівських зошитів, рівень календарного та поурочного планування.  Суспільний рейтинг навчального закладу У результаті експертизи виявлено, що школа має достатній суспільний рейтинг.

Це підтверджується даними бесід, анкетувань, проведених серед учнів, батьків, випускників школи. Навчальний заклад підтверджує свій рейтинг достатніми результатами участі учнів школи в районних олімпіадах, рівнем навчання випускників у ВНЗ, якістю організації дозвілля учнів. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів П Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад: стан матеріально- технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення, про організацію та здійснення навчально- виховного процесу, копії навчальних планів та авторських програм тощо.

П Експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після завершення роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу. За результатами атестаційної експертизи ВСТАНОВЛЕНО: Блок І.

РЕСУРСИ ТА УМОВИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу. Експертна оцінка санітарно-гігієнічного, технічного стану будівель та естетики оформлення становить: Санітарно-гігієнічний стан – 4 бали  Акт направлено Регіональній експертній раді з атестації навчальних закладів Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

“ 15 ” січня р. Получить полный текст. Про проведення атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області у період з по року проведено атестаційну експертизу даного закладу.  Усі учні навчального закладу охоплені навчанням, відповідно до Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку.

Кадрове забезпечення закладу здійснено у відповідності з навчальним робочим планом загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою навчання за 5-денним режимом роботи. Всього в школі працює 19 педагогічних працівників, в тому числі з вищою освітою – 19 вчителів (%). - заява навчального закладу про проведення позачергової державної атестації (для навчальних закладів приватної форми власності) (форма 6); - акт атестаційної експертизи навчального закладу, складений відповідно до критеріїв, за якими здійснювалося оцінювання діяльності навчального закладу; - самоаналіз навчального закладу (з додатками).

6. Документи щодо діяльності навчального закладу. Державна атестація дошкільного навчального закладу: основні терміни та поняття. · Акт атестаційної експертизи навчального закладу — це офіційний письмовий документ, що засвідчує рішення експертної комісії — висновки з основних напрямів діяльності закладу освіти та пропозиції щодо визнання його атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.

· Апеляція — це заява (звернення) керівника навчального закладу до вищої інстанції (регіональної експертної ради. Міністерства освіти І науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. Під час державної атестації навчальних закладів ось уже два роки керуються новим Порядком, яким спрощено її хід, атестаційну експертизу, відмінено недолугі завдання, як-от самоаналіз діяльності навчального закладу.

rtf, djvu, rtf, fb2